Mysz która ryknęła

Propozycje premiera Davida Camerona ws. ograniczenia praw socjalnych dla imigrantów w Wielkiej Brytanii są dla Polski nie do przyjęcia – poinformowała w piątek w Brukseli premier Beata Szydło. Zwracała uwagę, że Polacy na wyspach budują PKB tego kraju.

Wszyscy podkreślaliśmy, że ważne jest to, żeby Wielka Brytania pozostała w UE. To jest cel, który w tej chwili wyznacza nam ścieżkę poszukiwania kompromisu z Wielką Brytanią” – powiedziała Szydło dziennikarzom po zakończeniu obrad.

Szydło w Brukseli

Premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli /Radek Pietruszka /PAP

Jak relacjonowała, najtrudniejszą kwestią do przyjęcia przez wszystkich 27 przywódców państw są żądania Londynu dotyczące wolnego przepływu osób i pomocy socjalnej dla imigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii.(Źródło: INTERIA - Premier Szydło na szczycie UE w Brukseli)

Dobre ubawiłem się do łez. Oto premier kraju w którym socjal praktycznie nie istnieje (chyba że jesteśmy wyborcą korwina ,ci socjal i socjalizm widzą wszędzie ,ale oni są inni) poucza premiera UK na temat socjalu. Co więcej bohatersko broni socjalu dla Polaków, którzy we własnym kraju są skazywani na wegetację (o zgrozo, niejednokrotnie nawet ci pracujący ,a co dopiero ci na socjalu) również za sprawą partii których PIS jest spadkobiercą i prezesa który tymi partiami dowodził. Szczyt obłudy i bezczelności. Aby to udowodnić porównajmy sobie na jaką pomoc państwa może liczyć obywatel podłego UK a na jaką obywatel wspaniałej socjalnej  Polski ,kiedy powinie mu się noga.

Aby nie katować już Brytyjczyków wszystkimi dobrodziejstwami naszego socjala porównajmy tylko zasiłki dla bezrobotnych

Wielka Brytania

Jeżeli jesteś bez pracy lub pracujesz w wymiarze nie większym niż 16 godzin tygodniowo to możesz ubiegać się o Jobseeker’s Allowance.
Jobseeker’s Allowance jest głównym zasiłkiem dla osób w wieku produkcyjnym, którzy są bez pracy lub pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo.

Istnieją 2 rodzaje Jobseeker’s Allowance:
1. Contribution-based Jobseeker’s Allowance
Oparty na społecznych składkach ubezpieczeniowych (brane są pod uwagę 2 ostatnie lata podatkowe), wypłacany jest przez okres 6 miesięcy.
2. Income-based Jobseeker’s Allowance
Oparty na dochodach i oszczędnościach. Prawo do tego zasiłku posiadają osoby, które nie mają opłaconej odpowiedniej ilości składek National Insurance Contribution.

Aby ubiegać się o zasiłek należy spełniać następujące warunki:

-być zdolny do pracy
-móc podjąć pracę w każdej chwili
-nie osiągnąć wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)
-aktywnie poszukiwać pracy
-mieć, co najmniej 18 lat
-przepracować w ciągłości 12 miesięcy przed utratą pracy (naliczanie 12 miesięcy zaczyna się od momentu złożenia aplikacji WRS. Przerwa pomiędzy pracodawcami nie może przekroczyć 30 dni.)

Contribution-based Jobseeker’s Allowance

Maksymalne tygodniowe stawki:

Wiek Wysokość zasiłku
16 – 24 lat 56.80 GBP
25 lat lub więcej 71.70 GBP

 

Income-based Jobseeker’s Allowance

Maksymalne tygodniowe stawki:

Rodzaj Wysokość zasiłku
Osoby samotne – poniżej 25 lat 56.80 GBP
Osoby samotne w wieku 25 lat lub więcej 71.70 GBP
Małżeństwa / związki partnerskie (oboje powyżej 18 roku życia) 112.50 GBP
samotni rodzice (poniżej 18 roku życia) 56.80 GBP
samotni rodzice (powyżej 18 roku życia) 71.70 GBP

Wysokość zasiłku może być zmniejszona jeżeli:
pobierasz wynagrodzenie ze stosunku pracy w trybie „part time”
jeżeli Twoje oszczędności przekraczają 6,000 funtów to zasiłek będzie mniejszy
jeżeli Twoje oszczędności są większe niż 16,000 funtów, to nie będziesz zakwalifikowany do otrzymania świadczenia
jeżeli Twój partner pracuje co najmniej 24 godziny w tygodniu to również nie będziesz zakwalifikowany do otrzymania zasiłku.

POLSKA

Definicję osoby bezrobotnej zawiera art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z zm.Zgodnie z art. 71 ustawy aby otrzymać zasiłek osoba bezrobotna musi wykazać, że spełniła trzy poniższe wymagania:

• zarejestrowała się w urzędzie pracy,
• podczas gdy urząd nie dysponuje pasującymi do niej propozycjami, takimi jak: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne czy roboty publiczne
• dodatkowo musi udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości.

-obniżony zasiłek dla bezrobotnych (80 proc.) - 664,90 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 522,10 zł;

-podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100 proc.) - 831,10 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 652,60 zł;

-podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120 proc.) - 997,40 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 783,20 zł.

  • Dodajmy od siebie że kwota zasiłku zależy od stażu pracy, szczęściarza który się na zasiłek załapie i jest wypłacany przez pół roku. Na funty niech każdy bezrobotny tę fortunę przeliczy sobie sam…

Ja chcę dbającą o to aby Angole płacili socjal Polakom panią premier zapytać o jedno. Skoro tak troszczymy się o warunki socjalne polskich rodzin dlaczego Polska nie chce podpisać europejskiej karty socjalnej? Zapis w tej karcie mówi, że minimalna stawka miesięczna musi wynosić 66% średniej płacy. Europejska Karta Społeczna – Podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli otwarty do podpisu 18 października 1961 r. w Turynie. Obowiązuje od 1965 r. Zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Karta gwarantuje szereg praw i wolności dotyczących sfery społecznej. Polska ratyfikowała kartę 10 czerwca 1997 r. Spośród wymienionych zagadnień Polska nie ratyfikowała zobowiązania w zakresie zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia, pozostałe ustalenia nas wiążą (por. Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Podpisanie tego punktu zobowiązałoby Polskę do określenia minimalnego wynagrodzenia za pełnoetatową pracę na poziomie 66% średniej płacy w kraju. Zobowiązałoby również Państwo Polskie do pomocy socjalnej, zapewniającej minimalny poziom wynagrodzenia w celu zapewnienia „godnego życia”. Nie podpisały tej karty zarówno rządy lewizny jak i AWS i PiSu ani PO. Podpisanie tej karty uczyniłoby zbędnym pohukiwanie na Camerona a także wynalazki typu 500 zł na dziecko. Polacy nie musieliby wyjeżdżać za chlebem i stać by ich było na utrzymanie dzieci. Jakie to proste pani premier ,prawda?. Niestety w tym kontekście pohukiwania pani premier na Camerona są po prostu komiczne i bardzo dobrze widać że król jest nagi…

2 Komentarze

  1. Kolego to powiedz Tuskowi On rządził ostatnie 8 lat. PiS poprzednie 2 a wcześniej SLD i zdradziecki okrągły stół. Tuska nie było stać nawet na to 500 zł na dziecko. Może i sfera socjalna się poprawi pod warunkiem likwidacji urzędów pracy bo to jedna wielka patologia.

    • Kolego kiedy rządził tusk mówiłem tuskowi teraz rządzi PIS i będę mówił PISowi .Tak już mam że mówię tym co rządzą. Poza tym zapomniałeś o AWS tam również był dzisiejszy PIS i też rządził. :) Póki co to na te 500 zł i PIS nie stać bo tylko na razie o tym gadają i zewsząd płyna sprzeczne informacje kto dostanie a kto nie. Moim zdaniem nie tędy droga żeby rozdzielać jałmużnę od wyborów do wyborów a wprowadzić rozwiązania systemowe które sprawią że Polakom będzie się żyło lepiej . Lepiej jednak pozwalać sobie wszystko na wielkiego złego tuska :)