Chwała bohaterom-97 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do stolicy Wielkopolski, owacyjnie witany przez tłumy. Tego samego dnia znany pianista wygłosił płomienne przemówienie do swoich rodaków zgromadzonych przed hotelem Bazar. 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje. Doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży.

powstanie wielkopolskie

Źródło grafiki:http://demotywatory.pl/3278107/Powstanie-Wielkopolskie/Powstanie-Wielkopolskie

Zryw zakończył się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze. Było to jedno z czterech – obok powstania wielkopolskiego 1806 roku, powstania sejneńskiego w 1919 roku i II powstania śląskiego w 1920 roku – zwycięskich powstań w dziejach Polski, a także pierwsze z polskich powstań z tamtego okresu – obok III powstania śląskiego z 1921 roku – które umożliwiło realizację wszystkich założonych celów.

CHWAŁA BOHATEROM