Znacie podstawy powstania UE?

23.08.2016

Jak wszyscy wiemy wczoraj odbyło się spotkanie przywódców Niemiec, Francji i Włoch poświęcone przyszłości Unii Europejskiej w związku Brexitem. Nie pierwszy raz kraje Europy Zachodniej spotykają się w wąskim gronie i kreślą swoje wizje dotyczące przyszłości Unii. Spotkanie przywódców Niemiec, Francji i Włoch jest przygotowaniem do szczytu 27 krajów w Bratysławie w połowie września. A na nim unijni liderzy mają rozmawiać czy Wspólnota po wyjściu Wielkiej Brytanii powinna przyspieszyć integrację kosztem suwerenności krajów, czy też należy wzmocnić rolę państw narodowych oddając im więcej władzy.

spotkanie w Ventotene

Zamykająca obrady konferencja prasowa odbyła się na pokładzie lotniskowca Garibaldi a wcześniej Merkel, Hollande i Renzi na wyspie Ventotene i złożyli wieniec na grobie Altiero Spinelli, który w 1941 roku napisał na tej wysepce manifest europejskiego federalizmu. To wydarzenie skłoniło mnie do bliższego przyjrzenia się temu dokumentowi…

Manifest z Ventotene. 

To dokument stworzony przez trzech Włochów - Altiero Spinellego, Ernesto Rossiego i Eugenio Colorniego – postulujący stworzenie Unii Europejskiej, wyznaczający zasadnicze linie jej funkcjonowania. Wkrótce po II wojnie światowej stał się programem Europejskiego Ruchu Federalistycznego. Dokument wyjaśniał konieczność stworzenia solidnego europejskiego  państwa  ponadnarodowego jako jedynego tworu zdolnego przeciwstawić się zapędom imperialnym pojedynczych państw narodowych. Według twórców Unia Europejska stanowiła jedyne realne antidotum na triumfujący nacjonalizm epoki faszystowskiej. Nowa władza winna być wyłoniona w wyborach  powszechnych i zastąpić państwa narodowe w następujących dziedzinach: Finanse, Polityka Zagraniczna, Polityka gospodarcza, Obronność…

Zagrożenia

Otóż jak się okazuje podstawą programową nowego europejskiego „superpaństwa” lansowanego przez zachodnich polityków spotykających się na wyspie Ventotente nie jest wcale, tzw. Plan Schumana z 1950 r. (którego corocznie czcimy, tzw Paradą Schumana) ani Deklaracja Europejska z 1951 r., ale napisany przez włoskiego komunistę Altiero Spinelliego „Manifest z Ventotene” oraz opracowany na jego bazie w 1984 r., tzw. Plan Spinelliego, czyli pierwszy projekt konstytucji nowego europejskiego państwa. Od 1993 r. Plan Spinelliego stał się oficjalnym programem Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej. Również od tego czasu imię Altiero Spinelliego nosi główny budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W 2010 r. przy Parlamencie Europejskim powstała działająca pod kierownictwem lewicowych aktywistów Daniela Cohn-Bendita i Joschki Fischerai przy udziale m.in. polskich posłanek Róży Thun i Danuty Hubner tzw. Grupa Spinelli. Jest to najaktywniejsza z organizacji prowadzących lobbing i propagandę na rzecz całkowitej politycznej integracji Unii. W 2011 r., podczas uroczystości z okazji 25-tej rocznicy śmierci Altiero Spinelliego polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek stwierdził, że Manifest ten jest wiecznie żywym źródłem idei europejskiej integracji…

Kilka cytatów z Manifestu:

 „Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa”

„Wolna i zjednoczona Europa jest niezbędnym warunkiem dla wprowadzenia nowoczesnej kultury”

„Europejska rewolucja musi być socjalistyczna, żeby mogła sprostać naszym potrzebom”

 „Zgodnie z podstawową zasadą socjalizmu – wobec której ogólna kolektywizacja była tylko pospiesznym i błędnym wnioskiem – siły wytwórcze nie powinny panować nad człowiekiem, ale tak, jak wcześniej siły natury, zostaną one podporządkowane człowiekowi, racjonalnie kierowane i kontrolowane”

 „Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności.”

„Nasz ruch czerpie pewność co do celów i kierunków działania nie z rozpoznania jakiejś nie istniejącej jeszcze woli ludu, ale ze świadomości reprezentowania najgłębszych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Dzięki niej nasz ruch wyznacza linie kierunkowe nowego porządku, narzucając jeszcze nieuformowanym masom pierwszą społeczną dyscyplinę. Nowe państwo powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii i dla nowej, prawdziwej demokracji.”

„Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego.”

Cały Manifest z Ventotente

Co z tego wynika?

Kiedy w okresie komunizmu Polska była izolowana od Zachodu, w Europie zaszło wiele przemian. My sobie wyobraziliśmy, że to jakaś demokracja i kapitalizm. ale już wtedy Europa dążyła do innej wersji systemu komunistycznego… Społeczeństwo polskie w ogóle nie zdaje sobie sprawy z faktu, że kiedy w Polsce w latach 80. dokonywały się zmiany, trwały one także na Zachodzie – tam Plan Schumana został odsunięty, a wszedł w życie jako oficjalny Plan Spinellego, włoskiego komunisty, który poświęcił kilkadziesiąt lat, aby Manifest z Ventotene uczynić podstawą UE – czyli państwa komunistycznego. 

Eurokołchoz

Ale niby skąd mamy o tym wiedzieć skoro w żadnej polskiej szkole podczas zajęć poświęconych Unii Europejskiej nie przedstawia się młodzieży Manifestu czy choćby któregokolwiek z cytowanych wyżej fragmentów i nie interpretuje się go. W żadnym z podręczników i materiałów propagandowych nie stwierdza się jasno, że – niezależnie od deklarowanych celów i możliwych skutków – bezpośrednim celem Unii jest likwidacja suwerennych państw narodowych. Prawdopodobnie żaden z polskich parlamentarzystów nie przeczytał pełnego tekstu Manifestu z Ventotene i nie zna postaci Altiero Spinelliego bliżej niż tylko z nazwiska i krótkich notek biograficznych. Posłanki Danuta Hubner i Róża Thun w swoich kampaniach wyborczych nie chwaliły się przed wyborcami udziałem w pracach Grupy Spinelli i nie wyjaśniały praktycznych skutków federalizacji…

Konkluzje są smutne

W Unii Europejskiej koncepcja „superpaństwa” europejskiego wcale nie narodziła się po Brexicie – jest ona realizowana od ponad 30 lat, gdy to Plan Schumana został odsunięty a wszedł w życie jako oficjalny Plan Spinellego… Większość Europejczyków w tym Polaków nie widzi żadnego zagrożenia, bo go nie rozumie. Chodzi o likwidację niepodległych, suwerennych państw narodowych, dlatego pod adresem Europy Środkowej, która jest temu przeciwna, stosowane są groźby i szantaże… Większość ludzi myśli logicznie, problem jednak polega na tym, że przerabiają fałszywe albo niepełne informacje i dochodzą do błędnych wniosków. Tak właśnie wygląda sprawa z tym czym jest Unia Europejska – nie ma powszechnej wiedzy na temat Planu Spinellego i jego realizacji przez UE… Polska nie wchodziła do Unii Europejskiej, ale do wspólnoty Europejskiej. Wszystko zmieniło się po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, którego zapisy spowodowały, że prawo krajowe jest mniej ważne od prawa UE…

I oto teraz w kontekście powyższego Merkel, Holland i Renzi zastanawiają się nad przyszłością UE, lansują koncepcję „superpaństwa” europejskiego i krytykują Polskę oraz inne kraje Środkowej Europy za brak solidarności w sprawie imigrantów. Jak to powiedział znany nam Verhofstadt – „Wszystko to grozi Polsce umieszczeniem poza UE, poza „naszą wspólnotą wartości”. „Naszą wspólnotą wartości”? Może opowie pan Verhostadt o tej „wspólnocie wartości” całą prawdę Polakom i innym Europejczykom…

Na koniec zachęcam do obejrzenia filmuŹródła: Wikipedia, TV Republika, Blogpres