Krajobraz przed bitwą – cholera mnie tłucze 2

17.11.2017

Wczoraj w sejmie – głosami PiS i Kukiz;15 powołano do życia Wojska Obrony Terytorialnej. Dowódca WOT będzie powoływany przez prezydenta z kontrasygnatą premiera. Bezpośrednim szefem dowódcy WOT będzie minister obrony narodowej. (głosowanie nr 60 na 30 posiedzeniu sejmu VIII kadencji)

WOT glosowanie

Wcześniej głosowano poprawki zgłoszone przez posłów oraz wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu, a także wniosek mniejszości zgłoszony przez Kukiz’15 (wszystkie zgłoszone poprawki i wnioski dostępne tutaj). Wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu, podobnie, jak zgłoszone w drugim czytaniu poprawki PO i PSL, które proponowały podporządkowanie WOT (tak jak jest w przypadku pozostałych rodzajów sił zbrojnych) dowódcy generalnemu oraz dotyczące apolityczności WOT i zakazujące ich użycia przeciw obywatelom Polski – zostały odrzucone. Nie przeszedł również wniosek mniejszości, autorstwa Kukiz’15, który rozszerzał listę zadań WOT. (głosowania 56-59 na 30 posiedzeniu sejmu VIII kadencji)

Idea WOT sama w sobie jak najbardziej słuszna – jednak… Nie chciałbym być złym prorokiem ale chyba wojnę domową nam szykują. Okazuje się że PiS odrzucił poprawkę PSL uniemożliwiającą użycie Wojsk Obrony Terytorialnej do pacyfikacji protestów społecznych. Chcą aby Wojska Obrony Terytorialnej strzelały do Polaków? WOT podlegają bezpośrednio Macierewiczowi (czy w przyszłości innemu ministrowi obrony) istnieje więc duże niebezpieczeństwo, że zostaną użyte do obrony partyjnych interesów rządzących przeciwko polskim obywatelom. Już w kwietniu bieżącego roku o takiej możliwości wspominał raport Narodowego Centrum Studiów Strategicznych zatytułowany - „Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce”. Oto fragment z raportu: „Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym”. Tym bardziej zastanawiający jest cel odrzucenia poprawki zakazującej użycia WOT przeciw polskim obywatelom. Co ciekawe dwie osoby blisko związane z NCSS objęły wysokie stanowiska w MON. Tomasz Szatkowski był prezesem zarządu NCSS, a potem podsekretarzem stanu w ministerstwie. Grzegorz Kwaśniak był ekspertem NCSS, a później pracował w MON nad utworzeniem oficjalnej koncepcji Obrony Terytorialnej… 

Obrona Terytorialna

Dopiero teraz otwierają mi się oczy na perfidne kurewstwo tej partii i na to, że od lat działali wg ściśle określonego planu. Elementem tego planu było konsekwentne wmawianie ludziom, że kto nie z nami ten Rusek, agent czy onuce. Teraz ptasie móżdżki są już wytresowane jak pies Pawłowa i wierzą, że w razie ewentualnych protestów będą bić Ruska a nie Polaka, że to do Ruska będą strzelać – tak ich zaprogramowali…

Po drugiej stronie barykady też nie lepiej. W myśl zasady murzyn zrobił swoje zaczyna się rozbijanie od środka KOD. Wystarczyło że Kijowski zaczął nawoływać do zgody z różnymi środowiskami, które wyrażają swoje poglądy w granicach obowiązującego prawa i już zaczyna mieć problemy. Dlaczego? Bo zgoda nikomu nie jest potrzebna. I PiS i PO jak i Nowośmiesznej na rękę jest bardziej wojna niż zgoda. Sytuacja przecież robi się groźna dla koryta. Pojawił się Kukiz, Polacy zaczynają się budzić, dyskutować, sprzeciwiać się, a stąd już tylko krok do tego, aby zaczęli się wreszcie organizować.

Ponieważ zaczyna się to wszystko rysować w niepokojących barwach powtórzę do Was apel który swojego czasu zawarłem w artykule „Lejta się” – Nie dajcie się w to wciągnąć, nie bierzcie udziału w żadnych zamieszkach pod sztandarem jakiejkolwiek z istniejących partii politycznych. To wszystko zdrajcy pilnujący koryta za wszelką cenę. Nawet za cenę Waszej krwi. Siedźcie z dupami w chałupach i śmiejcie się z ich szczytnych ale pustych hasełek. Jesteście Polakami nie pisiorami, peowcami, czy innymi politycznymi pasożytami typu PSL czy SLD. Jesteście Polakami – jednym narodem. Macie obowiązek żyć, budować ten kraj i przekazać go w jak najlepszej kondycji Waszym dzieciom, a nie dawać się szczuć jeden na drugiego w imię „chuja dupy i kamieni kupy” czy złotych medali dla Misiewicza i „wykopków Smoleńskich. Proszę przekażcie ten apel dalej nawet na fora popisowe jak macie do nich dostęp. Jeśli choć co dwudziesty nas posłucha to już będzie dobrze. Olejcie brednie jakimi Was obrzuci reszta – to tylko narzędzia w rękach tych, którzy w imię swojej władzy będą chcieli Was wytłuc. Oni nie są w stanie Was obrazić. Wy jesteście Polakami – mądrym, dumnym narodem.

A teraz parę słów do popisowego bydła. Prawdopodobnie od nowego roku będę zakładał nową organizację polityczną mającą na celu wyrwanie Polski z waszych złodziejskich łap. Przyrzekam wam (celowo z małej litery) w związku z tym, iż jak tylko będę miał taką możliwość dopadnę i rozliczę każdego politycznego skurwysyna, który będzie miał na rękach krew choć jednego Polaka. Nie będzie mnie interesowało to jakiego taka kurwa będzie wyznania politycznego. Jeśli delikwent nie dożyje takiego rozliczenia to wykopie jego truchło i rozrzucę na cztery wiatry. Śmieszne? Z Leppera też się kiedyś śmialiście i z Kukiza. Jeden został wicepremierem a drugi omal nie został prezydentem. Do trzech razy sztuka…

I na koniec – Panie Kukiz i Kukiz’15 – jako Wasz wyborca domagam się stanowczej reakcji i wyjaśnień w sprawie możliwego wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej przeciw polskim obywatelom…