Pytanie referendalne nr 3 – straciło rację bytu…

Wątpliwości w sporze podatnika z fiskusem będą rozstrzygane na korzyść tego pierwszego. Taki rewolucyjny zapis znalazł się w przegłosowanej w piątek 10.07.2015 przez Sejm noweli Ordynacji podatkowej. 

Nowelizacja przewiduje ponadto: przepisy ograniczające możliwość nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Według Kancelarii Prezydenta organy podatkowe często nadużywają tej przesłanki, kiedy np. z powodu własnej opieszałości nie są w stanie przez 5 lat lub więcej ostatecznie zakończyć sprawy.

Zaproponowano również uchylenie uciążliwych – według firm – obowiązków administracyjnych związanych z „korektą kosztów” w podatkach dochodowych oraz regulacje umożliwiające kontrolę ksiąg w miejscu, gdzie są prowadzone. W przypadku kontroli przedsiębiorcy nie będą musieli swoich dokumentów transportować z firmy, która prowadzi im dokumentację, do siedziby swojej lub organu kontrolującego.

W ustawie znalazły się także regulacje zmierzające do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji podatkowej. Zniesiony ma być obowiązek wydawania postanowień przez organy podatkowe w sprawach, w których wartość podatku nie przekracza 3-krotności opłaty pocztowej za list polecony.

Wyniki głosowania nad nowelizacją ordynacji podatkowej w sejmie przedstawiają się następująco:

11703347_851900868197546_7183579911209071006_n

Zmianami, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r., zajmie się teraz Senat. Jeśli senat również przegłosuje nowelizację w podobnym kształcie, a potem podpisze ją prezydent, to pytanie nr 3 wrześniowego referendum nie jest już potrzebne najprawdopodobniej.