Najnowszy sondaż referendalny

14.06.2015 TNS Polska

60 proc. badanych zagłosowałoby za nową ordynacją wyborczą, która wprowadza jednomandatowe okręgi wyborcze. Tylko 20 proc. jest temu przeciwna, a 20 proc. niezdecydowana. 45 proc. Polaków zadeklarowło, że weźmie udział w referendum zaplanowanym na 6 września, a 31 proc. ankietowanych „raczej” by w nim zagłosowała

Zdecydowana większość ankietowanych – 73 proc., opowiedziało się za zmianą dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Przeciwnego zdania było tylko 19 proc. badanych. 8 proc. nie ma na ten temat zdania.

90 proc. Polaków odpowiedziało też pozytywnie na pytanie dotyczące „wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Głosy przeciw wyraziło 4 proc., a decyzji w tej sprawie nie podjęło jeszcze 6 proc. badanych.